Accessibility Links

[For English please scroll down.]

FILMKÖLCSÖNZÉS

1. FOGALMAK

Az „Alapítvány” kifejezés és a „mi” személyes névmás a Verzió Film Alapítványt jelöli.

A „Kompatibilis Eszköz” olyan készüléket jelent, amely a jelen felhasználói szabályzatban megjelöltek szerint kompatibilis a Felülettel.

A „Regisztrált Felhasználó”, illetve az „Ön” kifejezés olyan személyre utal, aki a szükséges adatok megadásával létrehozott egy a Felülethez tartozó Felhasználói Fiókot, és elfogadta a jelen felhasználói szabályzatot.

A „Felhasználói Fiók” arra a felhasználói fiókra utal, amelyet Ön annak érdekében hozott létre a Felületen, hogy a Felület tartalmát az Alapítványtól kikölcsönözhesse.

A „Felület Tartalma” vagy „Felület Tartalom” olyan filmre vagy filmösszeállításra, illetve bármilyen olyan termékre vagy tartalomra utal, amit a Felületen keresztül kölcsönzésre kínálunk.

A „Felület” az általunk (és/vagy velünk együttműködő harmadik személy szolgáltató által) nyújtott digitálistartalom-megosztó felületet jelenti, és magában foglalja az ezen Felület minden oldalát az azokon található minden információval, alkotással, megjelöléssel, tartalommal, szöveggel, grafikával és funkcióval együtt.

„Kikölcsönzött Tartalom” a Felület Tartalma, amelyet a Regisztrált Felhasználó kikölcsönzött, és ezáltal a Kölcsönzési Időszak alatt lehetősége van megtekinteni.

A „Kölcsönzési Időszak” az a meghatározott időszak, amely alatt a Kikölcsönzött Tartalom lejátszása elindítható, és amely az egyes filmek kölcsönzésének esetében, a sikeres fizetés időpontjától kezdve 14 napig tart, amennyiben 2023. november 30. és december 10. között váltja meg a jegyét. Amennyiben a jegyelővételi időszakban vált jegyet, a kölcsönzési időszak automatikusan elindul november 30-án.

A “Lejátszási ablak” azt a 48 órát jelöli, ami akkor indul visszaszámlálásnak, amikor a kikölcsönzött film lejátszását elindítja. A 48 óra eltelte után a film kölcsönzése lejár. A lejátszási ablak 48 órája alatt annyiszor nézi vissza, állítja le és indítja újra a filmet, ahányszor szeretné.

A 14 napos kölcsönzési idő és a 48 órás lejátszási ablak nem érvényes a fesztivál bérletekben szereplő filmekre. A bérletekben kikölcsönzött összes filmhez a hozzáférés a kölcsönzés pillanatában indul és egységesen december 24-én éjfélkor jár le.

2. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

2.1 Név: Verzió Film Alapítvány

2.2 Székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 9. II/18.

2.3 Postacím: 1051 Budapest, Arany János u. 32.

2.4 Telefonszám: + 3613273250

2.5 E-mail-cím: info@verzio.org

2.6 Cégjegyzékszám: 01-01-0009587, a Fővárosi Törvényszéken nyilvántartva

2.7 Adószám: 18187393-1-42

2.8 Tárhelyszolgáltató:

• Név: Shift72 Limited

• Cím: Level 5, T&G Building, 149 Alexandra Street, Hamilton 3204, New Zealand

• E-mail-cím: todd@shift72.com

3. A FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

3.1 A Felület Tartalmának kikölcsönzése és a Felület használata jelen felhasználói szabályzat alapján történhet.

3.2 A jelen felhasználói szabályzat az Ön és az Alapítvány között létrejött jogilag kötelező érvényű megállapodásnak tekintendő. Amennyiben Ön nem értette meg az itt megfogalmazott felhasználói szabályzatot, illetve nem kívánja elfogadni azt, mint kötelező érvényű felhasználói szabályzatot, ne regisztráljon a Felületre. A Felhasználói Fiók létrehozásával és a Felületen található vonatkozó mező kipipálásával Ön elfogadja a jelen felhasználói szabályzatot, és vállalja, hogy azt betartja.

3.3 A jelen felhasználói szabályzat magyar és angol nyelven érhető el. Az e két nyelvi változat közti esetleges eltérés esetén a magyar változat az irányadó.

3.4 Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen felhasználói szabályzat nem számít írásos szerződésnek, és az Alapítvány nem vezet nyilvántartást az elfogadott felhasználói szabályzatról. A jelen felhasználói szabályzatot bármikor megtekintheti itt: https://festival.verzio.org/page/terms-and-conditions/

3.5 Fenntartjuk a jogot a jelen felhasználói szabályzat egyoldalú módosítására a törvényes kötelezettségeinknek való megfelelés, illetve a Felület működésében történt változások céljából. Módosítás esetén a Felhasználói Fiók létrehozásakor használt e-mail-címen értesítjük Önt a felhasználói szabályzat frissítéséről, mielőtt a Felület Tartalmával kapcsolatos újabb vásárlást hajtana végre.

3.6 A jelen felhasználói szabályzat alapján igénybe vett szolgáltatásaink nyújtására nem vonatkozik általunk elfogadott magatartási kódex.

3.7 Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot valamilyen, a Felülettel kapcsolatos kérdésben, kérjük, tegye azt a fent megadott elérhetőségeinken keresztül.

4. JOGOSULTSÁG A FELÜLET HASZNÁLATÁRA

4.1 A Felület használatához Regisztrált Felhasználóvá kell válnia egy Felhasználói Fiók létrehozásával, és el kell fogadnia a jelen felhasználói szabályzatot. A Felületen a jelen felhasználói szabályzattal összhangban személyes használatra kölcsönözheti ki a Felület Tartalmát.

4.2 Felhasználói Fiókot csak a 14. életévüket betöltött személyek hozhatnak létre. 14 év alatti személyek csak akkor jogosultak Felhasználói Fiók létrehozására, ha valamelyik szülőjük (vagy törvényes képviselőjük) elfogadja a nevükben a jelen felhasználói szabályzatot. Amennyiben az Ön 14 év alatti gyermeke az Ön engedélye nélkül használja a Felületet, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba a fent megadott elérhetőségeken.

4.3 Az Alapítvány a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9. § (8) bekezdésének megfelelően szolgáltatja a Felület Tartalmát. Az Alapítvány az előírt korhatár-jelölések feltüntetésével szolgáltatja a Felület Tartalmát. A Felület Tartalmát Ön csak akkor jogosult megtekinteni, ha az életkora megfelel az adott korcsoporti besorolásnak.

4.4 Amennyiben nyomós okunk van feltételezni, hogy Ön nem tartja be a fent meghatározott korhatárra vonatkozó megszorításokat, fenntartjuk a jogot Felhasználói Fiókja azonnali törlésére vagy a Felület Tartalmához való hozzáférés azonnali felfüggesztésére.

4.5 Ön a személyes megítélése alapján egyes Felület Tartalmakat sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak találhat, és egyes Felület Tartalmak sértő, erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatásokat tartalmazhat. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben az Alapítvány kizárja a felelősségét az olyan anyagokkal kapcsolatban, amelyeket Ön esetleg sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak talál.

4.6 A Felület Tartalmának kikölcsönzése csak olyan földrajzi területen lehetséges, ahol az adott tartalom lejátszása engedélyezett. Ön beleegyezik, hogy nem használja, illetve nem próbálja meg a Felületet ezen a földrajzi területen kívül használni. Az ennek való megfelelés ellenőrzéséhez és az engedélyezett területen kívüli lejátszás megakadályozása érdekében földrajzi helyre vonatkozó szűrő és területi alapú tartalomkorlátozó-eszközöket alkalmazhatunk. Ön beleegyezik, hogy nem próbálja meg megkerülni ezeket a technikai intézkedéseket.

5. VÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS

5.1 Regisztráció után a Felület Tartalmát egyenként vagy teljes egészében is kikölcsönözheti.

5.2 A Felület Tartalmának kikölcsönzéséért fizetendő bruttó összeg, illetve bármilyen egyéb költség a fizetés megerősítése előtt megtekinthető. Ezen a ponton a rendeléssel kapcsolatos bármilyen esetleges adatbeviteli hiba kijavítására is lehetőség van a fizetés megerősítése előtt. Bizonyos Felület Tartalmak ingyenesen is elérhetőek.

5.3 A Felület Tartalmának kikölcsönzésére vonatkozó fizetéseket harmadik személy fizetési szolgáltató kezeli. A Felület Tartalmának kikölcsönzéséhez meg kell adnia a bankkártya adatait a fizetési rendszerben, az adott Felület Tartalmat csak ezután tudja lejátszani. Az ebben a rendszerben elvégzett minden tranzakció SSL (Secure Socket Layer, azaz biztonsági alréteg) protokoll használatával történik, amelynek során az érzékeny adatok titkosításra kerülnek az Ön adatainak biztonságos kezelése érdekében.

5.4 Amennyiben úgy véli, hogy visszaélés történt a Felülettel kapcsolatos bankkártya-tranzakció során, a panaszkezeléshez lépjen kapcsolatba közvetlenül az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a harmadik személy fizetési szolgáltatóval együttműködve ésszerű mértékű segítséget fog nyújtani a probléma megoldása érdekében.

5.5 Az Alapítvány nem vállal felelősséget semmilyen abból fakadó esetleges kárral kapcsolatban, hogy Ön vagy a harmadik személy fizetési szolgáltató megsértette a felhasználói szabályzatot, a fizetési folyamattal kapcsolatos panaszaival pedig közvetlenül a harmadik személy fizetési szolgáltatóhoz kell fordulnia.

5.6 Ön tudomásul veszi, hogy a Felület Tartalmának megtekintéséhez jellemzően nagy adatforgalomra van szükség. A Felület Tartalmának kikölcsönzéséért fizetett összeg nem tartalmazza az internethasználat esetlegesen felmerülő költségeit. Egyedül Ön felelős az internethasználatért fizetendő vagy az internetszolgáltatója által a Felület Tartalmának megtekintésével kapcsolatosan felszámított bármilyen díj megfizetéséért.

5.7 Sikeres fizetés esetén 48 órán belül visszaigazolást küldünk a megrendeléséről (azaz a megvásárolt Felület Tartalomról).

5.8 Ön ezennel kifejezetten kéri az Alapítványt, hogy sikeres fizetés esetén kezdje meg a Felület Tartalom szolgáltatását a 13.5. bekezdésben meghatározott határidő lejárta előtt.

6. A KIKÖLCSÖNZÖTT TARTALOM

6.1 A Kikölcsönzött Tartalmat a sikeres fizetést követően érheti el a Felületen. Bizonyos Kikölcsönzött Tartalmak ingyenesen is elérhetőek.

6.2 A Kikölcsönzött Tartalmat (amennyiben nem ingyenes) a sikeres fizetést követően játszhatja le valamilyen Kompatibilis Eszközön, a rendelkezésre álló internetkapcsolat sebességének és az alábbiakban felsoroltaknak megfelelően:

• a Kikölcsönzött Tartalom a Kölcsönzési Időszak alatt áll a rendelkezésére;

• a Kikölcsönzött Tartalmat leállíthatja és visszatekerheti. A Kikölcsönzött Tartalom leállítása, megállítása vagy újraindítása nem hosszabbítja meg a Kölcsönzési Időszakot. A lejátszást lehetősége van megszakítani, és később folytatni; valamint

• a Kikölcsönzött Tartalmat tetszőleges számú alkalommal játszhatja le a Kölcsönzési Időszak alatt.

7. A FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTONSÁGA

7.1 Fontos figyelmeztetések a Felhasználói Fiókkal kapcsolatban:

• Felhasználói Fiókja adatait ne ossza meg senki mással;

• a Felhasználói Fiókjának, illetve a Felhasználói Fiókban vagy az azon keresztül végzett bármilyen tevékenység bizalmas és biztonságos kezelése egyedül az Ön felelőssége;

• Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Alapítványt, amennyiben feltörték a Felhasználói Fiókját, vagy bármilyen más biztonsági problémát észlel; valamint

• az Alapítvány nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely az Ön Felhasználói Fiókjának jogosulatlan használatából ered.

7.2 Ön nem adhat hozzáférést másoknak az Ön Felhasználói Fiókjához, és nem használhatja a Felületet más Felhasználói Fiókján keresztül. Emellett teljes körű felelősséget vállal a jelen felhasználói szabályzat bármilyen olyan megsértéséért, ami az Ön jogosulatlan tevékenységéből fakad. Ön nem léphet be, illetve nem kísérelhet meg belépni olyan Felhasználói Fiókba, amelyet nem jogosult használni. Ön vállalja, hogy a regisztráció és a Felület használata során pontosan és hiánytalanul adja meg a szükséges adatokat, és vállalja, hogy szükség esetén frissíti a kérdéses adatokat, hogy azok mindenkor pontosak és hiánytalanok maradjanak.

8. ADATVÉDELEM

Számunkra fontos az Ön adatainak védelme. A Felület Ön általi használatára az Adatvédelmi Tájékoztatónk vonatkozik: https://festival.verzio.org/page/privacy/.

9. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

9.1 A Felülethez való hozzáféréshez szükséges intézkedéseket Önnek kell megtenni, ideértve a Felület használatát lehetővé tevő technológiai megoldások alkalmazásának biztosítását.

9.2 A Felületet használatához valamilyen Kompatibilis Eszközre, bizonyos szoftverekre (ez további költségekkel járhat), illetve internetkapcsolatra van szükség. A Felület használatát ezen tényezők befolyásolhatják, és ezek a követelmények bármikor változhatnak. Minden elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy Ön értesüljön bármilyen ilyen változásról. Ön tudomásul veszi, hogy a Felület esetleg nem fog működni régebbi készülékeken, böngészőkben és/vagy operációs rendszereken. Erősen javasoljuk a nagy sebességű internetkapcsolat biztosítását.

9.3 A Felület, illetve a bármely Felület Tartalom szolgáltatását bármikor módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszakíthatjuk.

9.4 Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Felület vagy a Felület Tartalma nem áll rendelkezésre, amennyiben ellenőrzési körünkön kívül álló okokból történik, illetve ha ez annak következménye, hogy Ön megsértette a jelen felhasználói szabályzat bármely pontját. Amennyiben Ön fizetett a valamely Felület Tartalommért, és mi mégsem biztosítottunk ahhoz hozzáférést Önnek, akkor ezért legfeljebb az adott Felület Tartalomra vonatkozó ár mértékében vállalunk felelősséget.

10. MEGFELELŐ HASZNÁLAT

10.1 Ön köteles a Felületet és a Felület Tartalmát a jelen felhasználói szabályzat szigorú betartásával használni. Ön semmilyen olyan célból nem használhatja a Felületet vagy a Felület Tartalmat, amely jogszerűtlen, amelyre nem adtunk engedélyt, vagy amely bármilyen más módon sértené a jelen felhasználói szabályzatot.

10.2 A Felületet és a Felület Tartalmát kizárólag a jelen felhasználói szabályzat 12. pontjában meghatározott személyes, nem kereskedelmi célból jogosult használni. A Felületet, illetve a Felület Tartalmat nem teheti elérhetővé semmilyen kereskedelmi jellegű, oktatási vagy egyéb felhasználás céljából, amennyiben arra a jelen felhasználói szabályzat nem jogosítja fel kifejezett módon. Ön nem kísérelheti meg a Felület és a Felület Tartalom egészének vagy részleteinek (beleértve annak funkcióit, grafikáit, jellegzetességeit és ötleteit) lemásolását, többszörözését, módosítását, átdolgozását, nyilvánossághoz közvetítését vagy terjesztését. Ön semmilyen módon sem módosíthatja a letöltött vagy kinyomtatott alkotások, megjelölések és tartalmak papír alapú vagy digitális példányait, és nem használhat fel semmilyen illusztrációt, fotót, videó- vagy hanganyagot, illetve grafikát az azt kísérő szöveg feltüntetése nélkül. Ön nem távolíthatja el a Felületen vagy a Felület Tartalmában feltüntetett jogosulti, szerzői vagy védjegy jogi nyilatkozatokat, és az ilyen szerzői vagy védjegy jogi nyilatkozatokat mindig köteles feltüntetni.

10.3 Ön semmilyen okból nem sértheti meg, kerülheti meg, fejtheti vissza, bonthatja le vagy bonthatja szét, illetve semmilyen egyéb módon és semmilyen célból nem okozhat zavart a Felület és a Felület Tartalmának biztonsági technológiájában, illetve nem avatkozhat be, nem távolíthat el és nem módosíthat digitális vagy adatvédelmi jogok kezelésével kapcsolatos semmilyen adatot a Felületen vagy a Felület Tartalmában, és nem segíthet vagy kísérelhet meg másnak segíteni ilyen tevékenységben.

10.4 Tilos olyan módon visszaélni a Felülettel vagy a Felület Tartalmának használatával, amely technológiailag ártalmas módszerek vagy anyagok alkalmazása révén veszélyezteti a szolgáltatás működését.

10.5 Az Alapítvány vagy az Alapítvány szolgáltatója a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség biztosítása érdekében bármikor megfigyelheti és ellenőrizheti azt, ahogyan Ön a Felületet vagy a Felület Tartalmát használja.

11. HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK

A Felület weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, amely weboldalaknak nem az Alapítvány a jogosultja, illetve nem az Alapítvány ellenőrzése alatt állnak. Az Alapítvány nem vállal semmilyen felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, illetve semmi olyan harmadik fél által szolgáltatott tartalomért, amely esetleg megjelenik a Felületen.

12. SZELLEMI TULAJDON

12.1 A Felület és a Felület Tartalma olyan információkat, tartalmakat, alkotásokat, megjelöléseket tartalmaz, amelyek az Alapítvány és/vagy a tartalmak, alkotások, megjelölések felhasználását engedélyező felek és/vagy szolgáltatók szellemi tulajdonát képezik, és ezeket a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és más jogszabályok védik, beleértve a szerzői jogi jogszabályokat. Az Alapítvány fenntart minden ilyen jogot önmaga és a fent említett harmadik felek számára a világ minden területén az irányadó jogszabályok alapján.

12.2 Az Alapítvány kizárólag a jelen felhasználói szabályzatnak megfelelő célból, és a jelen felhasználói szabályzatnak való mindenkori megfelelés feltételével, személyre szóló, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható felhasználási engedélyt ad Önnek a Felület és a Felület Tartalmának használatára a jelen felhasználói szabályzatban leírtak szerint.

12.3 Ön nem engedélyezheti (és nem adhat felhatalmazást arra, hogy mások engedélyezzék), illetve nem nyújthat segítséget más személynek a Felület Tartalmában feltüntetett bármilyen szerzői jogi nyilatkozat eltávolításához vagy módosításához.

12.4 A szerzői jogaink (illetve a tartalmak, alkotások, megjelölések felhasználását engedélyező felek és a szolgáltatóink szerzői jogainak) megsértését komolyan vesszük. Minden jogot és rendelkezésre álló jogorvoslati módot fenntartunk annak érdekében, hogy az Alapítvány vagy a tartalmak, alkotások és megjelölések felhasználását engedélyező felek vagy szolgáltatók a Felületen vagy a Felület Tartalmában fennálló szellemi tulajdonjogának megsértését megakadályozzuk.

12.5 Az Alapítványnak a Felülettel kapcsolatos védjegyei, grafikái és logói az Alapítvány szellemi tulajdonát képezik. A Felülettel vagy a Felület Tartalmával kapcsolatosan használt egyéb védjegyek, grafikák és logók az arra jogosultak védjegyei. Ön nem rendelkezik a fent említett védjegyekkel kapcsolatos vagy az azok bárminemű felhasználására vonatkozó joggal vagy engedéllyel.

13. A FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

13.1 A jelen felhasználói szabályzat 2023. december 24-ig marad érvényben és hatályban. Ön megérti, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felület 20. Verzióval kapcsolatos tartalma ezen dátum után nem áll többet a rendelkezésére.

13.2 Amennyiben Ön megszegi a jelen felhasználói szabályzat bármely pontját, jogunkban áll előzetes figyelmeztetés nélkül felmondani a jelen felhasználói szabályzatot, és/vagy felfüggeszteni az Ön hozzáférését a Felülethez (vagy annak bármely részéhez), illetve bármely Felület Tartalomhoz.

13.3 Jogunkban áll előzetes értesítés és indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani a jelen felhasználói szabályzatot, és/vagy felfüggeszteni az Ön hozzáférését a Felülethez. Amennyiben Ön a jelen felhasználói szabályzat semelyik pontját sem sértette meg, az Alapítvány visszatéríti minden olyan Felület Tartalom árát, amelyet már sikeresen kifizetett, de amelyhez a jelen felhasználói szabályzat 5. és 6. pontja szerinti hozzáférése nem valósult meg a felhasználói szabályzat felmondásának vagy a szolgáltatás felfüggesztésének időpontjáig.

13.4 Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget azért, ha a Felület bármikor és bármennyi ideig technikai okokból nem elérhető. Időről időre korlátozhatjuk a hozzáférést a Felület vagy a Felület Tartalom némely részéhez.

13.5 Ön a (jelen felhasználói szabályzat 5. pontjában leírtaknak megfelelő) vásárlástól számított tizennégy (14) napon belül jogosult indoklás nélkül felmondani a jelen felhasználói szabályzatot. Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát jutassa el az Alapítványhoz a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül; ebből a célból felhasználhatja a jelen felhasználói szabályzathoz mellékelt felmondási nyilatkozat mintát. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a vásárlástól számított 14 napos időszak lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Az Ön Felhasználói Fiókját töröljük, miután megkaptuk ezt a nyilatkozatot. Ön viseli a jelen felhasználói szabályzat teljesítésével kapcsolatos, a felmondás időpontjáig felmerülő arányos költségeket. Az Alapítvány semmilyen további költséget nem terhel Önre a jelen bekezdésben foglalt felmondási jogának gyakorlásával kapcsolatosan. Az Alapítvány visszatéríti az Ön által minden Felület Tartalomért kifizetett árat az Ön felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az Alapítvány azon Felület Tartalmakért kifizetett árat nem téríti vissza, amelynek megtekintését Ön már megkezdte a jelen felhasználói szabályzat 5. és 6. pontja értelmében a Felhasználói Fiókja jelen bekezdésben foglaltak szerinti törlésének pillanatáig.

13.6 Ön ezennel kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen felhasználói szabályzat 5. és 6. pontjában foglaltak értelmében legalább egyszer megtekintett bármely Felület Tartalmat, Ön nem jogosult a 13.5. pontnak megfelelően felmondani a jelen felhasználói szabályzatot.

13.7 Önnek jogában áll bármikor előzetes figyelmeztetés vagy indoklás nélkül abbahagyni a Felület használatát. Ebben az esetben nem térítjük vissza a vásárlás árát.

13.8 Az olyan rendelkezések, amelyek természetükből fakadóan a jelen felhasználói szabályzattal érintett szolgáltatások teljesítésétől függetlenül jelentenek kötelezettséget az Alapítványra vagy Önre, továbbra is érvényben és hatályban maradnak a jelen felhasználói szabályzat felmondásától vagy megszűnésétől függetlenül.

14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

14.1 Az Alapítvány nem szavatolja a Felület zökkenőmentes és problémamentes használatát, és nem vállal felelősséget az esetlegesen ebből fakadó károkért, ideértve de nem kizárólagosan az esetleges veszteségekből, adatsérülésből, támadásokból, vírusokból, beavatkozásokból, hacker támadásokból vagy egyéb biztonsági incidensből eredő károkat, illetve bármilyen más tényezőből eredő károkat, amelyek Alapítvány és/vagy a tartalmak, alkotások, megjelölések felhasználását engedélyező felek és/vagy szolgáltatók ellenőrzési körén kívül esnek, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön Kompatibilis Eszközét és internetkapcsolatát is.

14.2 A jogszabályok által megengedett mértékben, az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelező védelmen túlmenően az Alapítvány bárminemű szavatosság vagy jótállás vállalása nélkül szolgáltatja a Felületet és a Felület Tartalmát.

15. KELLÉKSZAVATOSSÁG

15.1 Önnek jogában áll a Felülettel kapcsolatos szolgáltatások kijavítását vagy kicserélését kérni az Alapítványtól, amennyiben a szolgáltatások nem felelnek meg a jelen felhasználói szabályzatban foglaltaknak (azaz hibásan működnek), kivéve, ha e kérés teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan mértékű többletköltséget jelentene az Alapítvány számára. Amennyiben Ön nem kérte vagy kérhette a szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését, Ön igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Alapítvány költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a jelen felhasználói szabályzatot felmondhatja.

15.2 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Alapítvány adott okot.

15.3 Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül az Alapítvánnyal közölni. A fenti kellékszavatossági jogait a felhasználói szabályzat teljesítésétől számított legfeljebb 2 (két) éven belül érvényesítheti.

15.4 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba Alapítvány felé való közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást az Alapítvány nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

16. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

16.1 Az Alapítvány a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben korlátozza a felelősségét az Ön irányába, illetve az Ön felelősségét az Alapítvány irányába, a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Az Alapítvány, illetve Ön semmilyen esetben sem felelős a jelen felhasználói szabályzat tárgyával kapcsolatos: (i) különleges, járulékos vagy következményes károkért; (ii) a használat megszakadásáért vagy adatvesztésért, adatsérülésért; vagy (iii) bármilyen olyan összegért, amely meghaladja az Ön által a jelen felhasználói szabályzatnak megfelelően az Alapítvány részére megfizetett összeget.

17. JOGLEMONDÁS

17.1 Az Alapítvány fenntartja a jogot az olyan jogi lépések megtételére, amelyeket szükségesnek lát az olyan összegek behajtása érdekében, amelyekkel Ön tartozik neki. Ön elfogadja, hogy ilyen helyzetben Önt terheli az Alapítvány minden költsége, ideértve, de nem kizárólagosan a jogi, behajtási és bírósági eljárásból fakadó költségeket.

18. PANASZKEZELÉS

18.1 A Felületre vonatkozó panaszát a 2. pontjában megadott elérhetőségeken küldheti el nekünk.

18.2 Az Alapítvány lelkiismeretesen fogja a panaszát kezelni, és minden tőle telhetőt meg fog tenni annak orvoslása érdekében. Az Alapítvány a panaszokat a 2. pontjában megadott címen kezeli. Az Alapítvány az alábbi eljárást követi a fogyasztói panaszok kezelése során:

• A panasz kézhezvételéről a kézhezvételt követően haladéktalanul visszaigazolást küldünk.

• Azonnal kivizsgáljuk panaszát.

• Amennyiben jogosnak találjuk a panaszát, azonnal orvosoljuk azt, és a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül érdemi választ küldünk Önnek a panaszával kapcsolatban.

• Amennyiben panaszát nem találjuk jogosnak, illetve ha nem lehetséges annak azonnali kivizsgálása, jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról, és ezt a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül elküldjük Önnek a panaszával kapcsolatos érdemi válasszal együtt. Amennyiben nem értünk egyet a panaszával, azt az érdemi válaszunkban megindokoljuk. Amennyiben Ön nem ért egyet panaszának elutasításával, panaszt nyújthat be az illetékes békéltető testületnél (lásd alább) vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

18.3 Fogyasztói viták esetén az Ön lakhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén illetékes békéltető testületnél nyújthat be panaszt. Az illetékes békéltető testületek címét, telefonszámát, internetcímét és postacímét itt tekintheti meg.

18.4 A fogyasztói viták rendezése érdekében az európai online vitarendezési felületen (European Online Dispute Resolution, ODR) is benyújthatja panaszát, amely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1 A jelen felhasználói szabályzat magában foglalja az Ön és az Alapítvány között a Felülettel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást.

19.2 Amennyiben a jelen felhasználói szabályzat bármely részét érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek nyilvánítják, a jelen felhasználói szabályzat többi része továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

19.3 A jelen felhasználói szabályzatban foglalt bármilyen jog gyakorlása, vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása részünkről nem jelenti azt, hogy az adott jog gyakorlásáról, vagy az adott rendelkezés, vagy bármilyen más rendelkezés érvényesítéséről lemondtunk.

19.4 Az Alapítvány a jelen felhasználói szabályzat értemében nem tartozik Önnek felelősséggel, amennyiben a jelen felhasználói szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésében vagy tevékenysége végzésében ellenőrzési körén kívül álló cselekedetek, események, mulasztások vagy balesetek megakadályozzák vagy feltartják, ideértve de nem kizárólagosan, a sztrájkokat, kizárásokat vagy egyéb (akár az Alapítvány, akár valamely harmadik fél munkavállalóit érintő) kollektív munkaügyi vitákat, a közműszolgáltatásokban, közlekedésben vagy telekommunikációs hálózatban beállt kieséseket, természeti csapásokat, háborút, felkelést, zavargásokat, szándékos károkozást, fertőző betegségeket, járványokat, világjárványokat (beleértve a COVID-19 járványt is), a törvényeknek vagy bármilyen kormányzati rendeletnek, szabályozásnak, rendelkezésnek vagy utasításnak való megfelelést, balesetet, üzemi vagy gépészeti meghibásodást, tűzesetet, árvizet, vihart és beszállítói vagy alvállalkozói mulasztást, amennyiben tájékoztatja Önt az adott eseményről és annak várható időtartamáról. Az erről szóló tájékoztatást a Felhasználói Fiókja regisztrációjakor megadott e-mail-címre küldjük ki.

20. IRÁNYADÓ JOG

20.1 Ezt a felhasználói szabályzatra, valamint a Felület és a Felület Tartalmának használatára a magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

MELLÉKLET

Felmondási nyilatkozat minta

Kérjük, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és küldje el nekünk, amennyiben élni kíván a jelen felhasználói szabályzat felmondásának jogával.

Felmondási nyilatkozat

Címzett megnevezése: Verzió Film Alapítvány (székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 9. II/18.); e-mail-cím: info@verzio.org).

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat a Felülettel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására irányuló megállapodás tekintetében.

Megrendelés időpontja: [●]

A fogyasztó vezeték- és keresztneve: [●]

A fogyasztó címe: [●]

-------------------------------

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt [●]


TERMS OF USE

FOR RENTING FILMS

1. DEFINITIONS

“Foundation”, “we” and “us “means Verzió Film Alapítvány (Verzio Film Foundation).

“Compatible Devices” means a device compatible with the Platform as listed in these terms.

“Member” or “you” means a person that has supplied the requisite information, created a Member Account at the Platform and accepted these terms.

“Member Account” means an account created by you at the Platform for the purposes of renting Platform Content from the Foundation.

“Platform Content” means a film or a selection of films or any other product or content provided by us for renting through the Platform.

“Platform” means the digital content platform provided by us (and/or by our third party service providers on our behalf) and includes all pages of and all information, material, text, graphics and facilities on the Platform.

“Rental Content” means Platform Content which has been rented by a Member and is available for viewing for the Rental Period.

“Rental Period” means a specific time period for which the Rental Content is available for viewing, that is 14 days staring from the successful payment and within the period from 14 November 2022. If you rent a film before November 14, during the presale period, your Rental Period automatically begins on November 14. If you buy a Festival Pass, you will have access to its content from the moment of the purchase until 4 December, midnight.

“Watch Window” means that 48 hours that begins after you initially press play on the Rental Content. Once you clicked the play button, you have 48 hours to watch or rewatch a film. The 14 days rental window and 48 hours watch window do not apply to the Festival passes. The access to all the films in the pass will end on 4 December.

**2. DETAILS OF THE FOUNDATION **

2.1 Name: Verzió Film Alapítvány

2.2 Registered seat: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 9. II/18.

2.3 Mailing address: 1051 Budapest, Arany János u. 32.

2.4 Phone number: + 3613273250

2.5 Email address: info@verzio.org

2.6 Registration number: 01-01-0009587, registered by Metropolitan Court of Budapest (Fővárosi Törvényszék)

2.7 Tax number: 18187393-1-42

2.8 Hosting provider:

• Name: Shift72 Limited

• Address: Level 5, T&G Building, 149 Alexandra Street, Hamilton 3204, New Zealand

• E-mail address: todd@shift72.com

3. ACCEPTANCE OF TERMS

3.1 These terms form the basis on which you agree to use the Platform to rent the Platform Content.

3.2 These terms represent a legally binding agreement between you and the Foundation. If you do not understand or do not wish to be bound by these Terms, you should not register at the Platform. By creating a Member Account and ticking the corresponding checkbox on the Platform you accept these terms and agree to abide by them.

3.3 These terms are available in Hungarian and English. In case of conflict between these two language versions the Hungarian version shall prevail.

3.4 Please note that these Terms are not considered to be in writing and the Foundation does not file the accepted Terms. These Terms are always accessible to you at festival.verzio.org.

3.5 We reserve the right to change these terms unilaterally to reflect the changes in the functioning of the Platform or to comply with our legal obligations. If we do so, then prior to any subsequent purchase of any Platform Content, you will receive an email notifying you of the updated terms to the email address you provided when creating your Member Account.

3.6 We do not adhere to any code of conduct regarding the services under these terms.

3.7 If you need to contact us about the Platform, you can do so via the contact details specified above.

4. ELIGIBILITY TO USE OF THE PLATFORM

4.1 To use the Platform you must become a Member by creating a Member Account and you must agree to these terms. You may rent our Platform Content at the Platform for your personal use in accordance with these terms.

4.2 To create a Member Account you must be at least 14 years old or older. If you are under the age of 14 you are only entitled to create a Member Account if either of your parents (or legal guardians) have accepted these terms on your behalf. If your child under the age of 14 is using the Platform without your authorization please contact us without delay at the contact details specified above.

4.3 The Foundation is providing the Platform Content in accordance with paragraph 8 of Article 9 of Act CLXXXV of 2010 on Media Services and on the Mass Media. The Foundation provides the Platform Content with the required indications regarding the recommended age. You are only entitled to rent the Platform Content if your age corresponds to the recommended age.

4.4 If we have reasonable grounds to believe you do not comply with the age restrictions specified above we retain the right to cancel your Member Account or your access to the Platform Content immediately.

4.5 You may personally consider some Platform Content to contain offensive, indecent, or objectionable content and some Platform Content may also contain explicit material. Subject to applicable laws, the Foundation shall have no liability to you for material that you may consider to be offensive, indecent, or objectionable.

4.6 To rent Platform Content you must be located in a territory where the particular Platform Content is authorised to be available. You agree not to use or attempt to use the Platform from outside this territory. We may use geo-filtering / geo-blocking technologies to verify your compliance and prevent access outside this territory. You agree not to circumvent such technical measures.

  1. PURCHASE AND PAYMENT

5.1 Once you have become a Member you can rent a single Platform Content or rent all Platform Content.

5.2 The gross amount of fees and any possible costs to rent Platform Content are specified on the Platform and will be indicated to you before you confirm payment. At this point you will also have the opportunity to correct any mistakes in your order before you confirm the payment. Some Platform Content will be provided free of charge.

5.3 Payment processing for renting Platform Content is handled by a third party payment gateway provider. When renting the Platform Content you will need to enter your credit card details into the payment system before you are able to view the Platform Content. All payments via this system are processed using SSL (Secure Socket Layer) protocol, where sensitive information is encrypted to protect your privacy.

5.4 If you suspect there has been a fraudulent credit card transaction recorded in respect of the Platform you must contact the Foundation directly to resolve your complaint. The Foundation will co-operate with the third party payment gateway to provide reasonable assistance in resolving any complaint.

5.5 The Foundation accepts no liability for any losses you may incur as a result of any breach of terms either by yourself or by the third party payment provider and if you have any complaints regarding the payment process you need to raise these with the third party payment provider directly.

5.6 You acknowledge that the volume of data consumed by accessing the Platform Content is typically high. The payments you make to rent Platform Content do not include any charges for internet usage. You are solely responsible for any internet usage or charges that your ISP may apply in relation to accessing Platform Content.

5.7 After the successful payment we will send you a confirmation of your order (i.e. the Platform Contents that you have purchased) within 48 hours.

5.8 You hereby explicitly request the Foundation to start the provision of the Platform Content upon the making a successful payment, before the expiration of the deadline specified in Section 13.5.

6. RENTAL CONTENT

6.1 The Rental Content will be available to you for streaming via the Platform upon successful payment. Some of the Rental Content will be available free of charge.

6.2 The Rental Content will be available to you to start viewing on Compatible Devices upon successful payment (if applicable) and subject to the speed of your internet connection and as follows:

• Rental Content will be available during the Rental Period.

• You may pause and rewind the Rental Content. Stopping, pausing, or restarting Rental Content does not extend the Rental Period. You may discontinue your viewing and resume later.

• Rental Content may be viewed for an unlimited number of times during the Rental Period.

**7. MEMBER ACCOUNT SECURITY ** 7.1 Some important details about your Member Account:

• don’t reveal your account information to anyone else;

• you are solely responsible for maintaining the confidentiality and security of your Member Account and for all activities that occur on or through your Member Account;

• you agree to immediately notify the Foundation of any security breach of your Member Account;

• the Foundation shall not be responsible for any losses arising out of the unauthorised use of your Member Account.

7.2 You shall not provide access to your Member Account to other persons and you shall not use the Platform via someone else’s Member Account. You also accept all liability and the consequences for any breaches of these terms resulting from any unauthorised activity you conduct. You shall not access or attempt to access a Member Account that you are not authorised to access. You agree to provide accurate and complete information when you become a Member, and as you use, the Platform and you agree to update such information to keep it accurate and complete.

8. PRIVACY

We respect your privacy. Your use of the Platform is subject to our Privacy Policy.

9. TECHNOLOGY REQUIREMENTS AND AVAILABILITY

9.1 You are responsible for making all arrangements necessary for you to access the Platform including ensuring you employ technology capable of utilising the Platform.

9.2 Use of the Platform requires Compatible Devices, certain software (fees may apply) and internet access. Use of the Platform may be affected by the performance of these factors and these requirements are subject to change at any time. We will use reasonable endeavours to give you notice of any changes. You acknowledge that the Platform may not work on older devices, browsers and/or operating systems. High-speed internet access is strongly recommended.

9.3 We may modify, suspend, or discontinue the Platform or any Platform Content at any time with or without notice to you.

9.4 We will not be liable for any unavailability of the Platform or of any Platform Content if you have breached any of these terms or for any unavailability beyond our control. If you have paid for Platform Content but we have failed to make it available to you, then our liability for any such unavailability will be limited to the purchase price for that Platform Content.

10. ACCEPTABLE USE

10.1 You shall use the Platform and the Platform Content strictly in accordance with these terms. You may not use the Platform and the Platform Content for any purpose which is unlawful, not authorised by us or otherwise conflicts with these terms.

10.2 You will be authorised to use the Platform and the Platform Content only for personal, non-commercial use as specified in Section 12 of these terms. You may not make the Platform or any Platform Content available for any commercial purpose, educational purpose or any other purpose not expressly authorised in these terms. You may not attempt to copy, reproduce, duplicate, modify, adapt works from or distribute all or any portion of the Platform (including any functions, graphics, features, ideas) and the Platform Content. You may not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you may not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text. You may not remove any ownership, authorship, or brand notices on the Platform and the Platform Content, and you must always indicate such authorship and brands.

10.3 You agree not to violate, circumvent, reverse-engineer, decompile, disassemble, or otherwise tamper with any of the security technology related to the Platform and the Platform Content for any reason, or to interfere with, remove or alter any digital rights management information on the Platform or the Platform Content, or to attempt or assist another person to do so.

10.4 You must not abuse or misuse the Platform or the Platform Content by attempting to compromise the service by employing technologically harmful means or material.

10.5 Your use of the Platform and Platform Content may be monitored and controlled by the Foundation or its service provider for compliance purposes at any time.

11. THIRD PARTY MATERIAL

11.1 Some information contained in the Platform may link you to sites that are not owned or under the control of the Foundation. The Foundation assumes no responsibility or liability for the content of those sites or otherwise for any third party material that may feature on the Platform.

12. INTELLECTUAL PROPERTY

12.1 The Platform and the Platform Content contain information and material that is owned by the Foundation and/or its licensors and/or service providers, and is protected by applicable intellectual property and other laws, including those relating to copyright. The Foundation reserves for itself and such third parties all such rights in all jurisdictions throughout the world.

12.2 Solely for purposes in accordance with these terms, and subject to your compliance at all times with these terms, the Foundation grants you a personal, limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the Platform and the Platform Content as described in these terms.

12.3 You must not (and must not permit others to) authorise or assist any other person to remove or interfere with any copyright notices contained in any Platform Content.

12.4 We take infringement of our copyright (and that of our licensors and service providers) seriously. We reserve all rights and remedies available to us to prevent any infringement of intellectual property we or our licensors or service providers own that is comprised in the Platform or Platform Content.

12.5 The Foundation’s trade marks, graphics, and logos used in connection with the Platform are the intellectual property of the Foundation. Other trade marks, graphics, and logos used in connection with the Platform or with Platform Content may be the trade marks of their respective owners. You are granted no right or licence with respect to any of the aforesaid trade marks and any use of such trade marks.

13. TERM AND TERMINATION

13.1 These terms are in force and effect until 24 December 2023 (included). You understand and explicitly acknowledge that the Platform Content of the 20th Verzió Film Festival will not be available beyond this date.

13.2 We may terminate these terms and/or suspend your access to the Platform (or any part thereof) or any Platform Content without notice if you violate any part of these terms.

13.3 We may terminate these terms and/or suspend your access to the Platform immediately without providing notice or any reasoning. Provided you are not in breach of these terms we will reimburse you for any Platform Content you have successfully paid for but has not been made available to you in accordance with Section 5-6 of these terms at the time of termination or suspension.

13.4 We will not be liable if for any reason the Platform is unavailable at any time or for any period for technical reasons. From time to time, we may restrict access to some parts of the Platform or to Platform Content.

13.5 You may terminate these terms within fourteen (14) days from making a purchase (as described in Section 5 of these terms) without giving any reason. To exercise this right, you have to send an unambiguous statement about your decision to terminate these terms to the Foundation to the contact details specified in Section 2; a form which is attached to these Terms in its Annex can be used. To meet the above mentioned deadline, it is sufficient to send the statement concerning the exercise of the right to termination before the 14-day period has lapsed. Upon receipt of your statement we will delete your Member Account. You will bear the reasonable costs of the performance of these terms up until the termination. The Foundation will not impose any further costs on you for exercising the right to termination specified in this section. We will reimburse you for any Platform Content you have successfully paid for within 14 days from the day on which we are received your statement of termination. We will not reimburse you for any Platform Content you have successfully paid for and which you have begun viewing in accordance with Section 5-6 of these terms by the time your Member Account was deleted pursuant to this section.

13.6 You hereby explicitly acknowledge that after you viewed any Platform Content at least once in accordance with Section 5-6 of these terms, you will not be entitled to terminate these terms pursuant to Section 13.5.

13.7 You may cease to use the Platform at any time without reason or notice. In such case we will not refund you.

13.8 Irrespective of the termination or cessation of these terms, the provisions which, by their nature, impose obligations on the Foundation or you regardless of the performance of the services covered by these terms shall remain in force.

14. DISCLAIMER

14.1 The Foundation does not guarantee, represent or warrant the uninterrupted or error-free use of the Platform and shall not be liable for any loss arising from such events including but not limited to loss, corruption, attack, viruses, interference, hacking, or other security intrusion or any other factors beyond the Foundation’s and/or its licensors’ and/or its service providers’ reasonable control, including but not limited to the nature of your Compatible Device or internet connection.

14.2 To the extent permitted by law, the Platform and the Platform Content are provided by the Foundation without warranties or guarantees of any kind, other than the statutory protection afforded to you by applicable legislation.

15. WARRANTY RIGHTS

15.1 You have the right to request the Foundation to correct or replace the services associated with the Platform if the services are not in line with the specification provided in these terms (i.e. defective services) unless it is not possible to observe such request or it would incur disproportionate costs for the Foundation. In this case you did not or could not request the correction or replacement of the services, you have the right to request the proportionate reduction of the price paid for the Services or, you may correct the services at the expense of the Foundation or, as last resort, you may withdraw from these Terms.

15.2 If you wish to alter your request then you shall bear the costs, except if you had a valid reason to alter your request or the alteration of the request was made necessary by the actions of the Foundation.

15.3 You shall communicate the defective performance to the Foundation without undue delay, but not later than 2 (two) months after having become aware of it. You may exercise the above mentioned warranty rights within maximum 2 (two) years after the performance of these terms.

15.4 Within six months of performance, you may exercise your warranty rights by merely notifying the Foundation of the defective performance and certifying that the service was provided by the Foundation. If you wish to exercise your rights after 6 (six) months after the performance of these Terms, you shall also prove that the defect was present at the time of the performance.

16. LIMITATION OF LIABILITY

16.1 To the maximum extent permitted by applicable law the Foundation limits its liability towards You; and Your liability towards the Foundation in accordance with this section. In no event will either the Foundation, or You be liable with respect to any subject matter of these Terms for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iii) for any amounts that exceed the fees paid by You to the Foundation under these Terms.

**17. WAIVER **

17.1 The Foundation reserves the right to take any action we believe necessary to recover any sums you owe us. You agree that, in such circumstances, you will be liable for all costs and expenses incurred by us including, but not limited to, legal fees, collection fees, and court costs.

18. COMPLAINTS

18.1 You can submit complaint about the Platform to the contact details specified in Section 2.

18.2 The Foundation will deal with such complaints diligently and make its best to resolve any issue. The Foundation will deal with such complaint at the address specified in Section 2. The Foundation will deal with the consumer complaints according to the following procedure:

• We will send you a confirmation of the receipt of your complaint without delay after the receipt of your complaint.

• We will investigate your complaint promptly.

• If we agree with your complaint we will provide remedy promptly and we will send you a response on the merits of your complaint within 30 days after the receipt of your complaint.

• If we do not agree with your complaint, or it is not possible to investigate it promptly we will record the complaint and our position in a report and we will send it to you at the latest together with our response on the merits of your complaint but still within 30 days after the receipt of your complaint. If we do not agree with your complaint we will also provide you with reasons in our response on the merits of your complaint. If you disagree with the rejection of your complaint you may lodge a complaint at the competent arbitration board (see below) or the competent consumer protection authorities.

18.3 In case of consumer disputes you may lodge a complaint at the competent arbitration board having competence for the place of your home address or habitual residence. The address, phone number, internet address and mailing address of the competent arbitration boards are available here.

18.4 In order to resolve consumer disputes you have the option to submit a complaint at the European Online Dispute Resolution platform (“ODR”), which is available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

19. MISCELLANEOUS

19.1 These terms constitute the entire agreement between you and the Foundation regarding the Platform.

19.2 If any part of these terms is held invalid or unenforceable the remaining parts of these terms shall remain in full force and effect.

19.3 Our failure to enforce any right or provisions under these terms will not constitute a waiver of such provision or any other provision.

19.4 The Foundation shall have no liability to the you under these terms if it is prevented from or delayed in performing its obligations under these terms, or from carrying on its business, by acts, events, omissions or accidents beyond its reasonable control, including, without limitation, strikes, lock-outs or other industrial disputes (whether involving the workforce the Foundation or any other party), failure of a utility service or transport or telecommunications network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, communicable disease, epidemic, or pandemic (including COVID-19 pandemic), compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood, storm or default of suppliers or sub-contractors, provided that the you is notified of such an event and its expected duration. We will notify you with by sending an email message to your email address provided to create the Member Account.

20. GOVERNING LAW

20.1 These terms and your use of the Platform and Platform Content are governed by Hungarian law.   ANNEX

Termination form

Please fill out this form and send it back to us only if you want terminate these terms. Notice of termination

Addressee: Name: Verzió Film Alapítvány (registered seat: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 9. II/18.); email address: info@verzio.org). I hereby terminate the contract of the provision of the services associated with the Platform.

Order Date:

Name and surname of the consumer:

Address of the consumer:

Signature of the consumer (if this form is a hard copy)

Date: